Podjetje DVAAJA d.o.o., Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale skrbi za varnost osebnih podatkov svojih strank. Ker se zavedamo odgovornosti pri ravnanju z osebnimi podatki naših strank, potencialnih naročnikov, obiskovalcev spletnih mest Dvaaja d.o.o. in vseh posameznikov, ki ob stiku z nami razkrijejo svoje osebne podatke (v nadaljevanju: uporabniki) zagotavljamo ter se zavezujemo, da bomo osebne podatke uporabnikov uporabljali izključno v namene, navedene v tem dokumentu. Varovanje in ravnanje z osebnimi podatki uporabnikov je v celoti usklajeno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Dejanja spletnih mest podjetja Dvaaja d.o.o. so skladna z evropsko zakonodajo in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15)).

Osebni podatek je katerikoli podatek o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. telefonska številka), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, itd.). Lastnik tega spletnega mesta, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke oddane preko kontaktnega obrazca:

  • ime in priimek,
  • e-poštni naslov,
  • telefonsko številko.

Podjetje Dvaaja d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:

  • Za odgovor na poslano povpraševanje,
  • Za pošiljanje zahtevane ponudbe.

Na ta način zbrane osebne podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Dvaaja d.o.o. je Sebastjan Koleša, dosegljiva na e-naslovu (info@dvaaja.net).

Zbranih osebnih podatkov podjetje Dvaaja d.o.o. ne bo pošiljalo tretjim osebam razen v primeru, ko bodo za to izpolnjeni zahtevani zakonski pogoji.

Vse osebne podatke zbrane na zgoraj opisan način hranimo v skladu z veljavno zakonodajo. Osebne podatke hranimo v digitalni obliki, naši računalniški sistemi pa so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo in nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Osebe, ki so prostovoljno oddale osebne podatke preko obrazca, epošte ali telefona lahko kadarkoli zahtevajo popoln izbris le teh iz naše baze. To lahko storijo s poslano zahtevo na info@dvaaja.net.

Podjetje Dvaaja d.o.o. bo v primeru kršitev varstva osebnih podatkov nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika. Vsakega od prizadetih bo o morebitnih kršitvah obvestilo, prav tako bo s tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

Ljubljana, 2. 1. 2020 DVAAJA d. o. o.